odaberite jezik: HRVATSKI

Kalendar zbivanja

Ribarska fešta-grupa Trend

20220813

Dobrinj; Čižići

20,00 : 02,00

Koncert zbora Zvon

20220814

Dobrinj; Rasopasno

21,00 : 22,30

VELA GOSPA - dan mjesta Rasopasno

20220815

Dobrinj; Rasopasno

cijeli dan : cijeli dan

Rokova-dan mjesta Šilo

20220816

Šilo

cijeli dan : cijeli dan

Sportska radionica za djecu

20220816

Dobrinj; Klimno

17,00 : 19,00

Kazališna predstava Mladen Kušec: "Krokić sportić"

20220816

Dobrinj; Klimno

20,30 : 21,30

Festival "Regional 2022" Koncert Bezget & Matošić

20220817

Dobrinj; centar

20,30 : 22,00

Koncert Tamara Brusić duo

20220817

Dobrinj; Soline

20,30 : 22,00

Sportska radionica za djecu

20220817

Šilo

17,00 : 19,00

Jaz koncert Dino Ivelja kvarteta

20220818

Dobrinj; Klimno

20,30 : 22,00

Malonogometni turnir Općine Dobrinj

20220819 - 20220820

Dobrinj; Klimno

17,00 : 23,00

Koncert grupe Whiteheads

20220819

Šilo

20,30 : 23,00

Ribarska fešta-grupa Super nuova

20220820

Šilo

20,00 : 02,00

Komedija "3,2,1 glasaj"

20220821

Dobrinj; Kras

20,30 : 22,00

Kazališna predstava: "Šareni Gustav"

20220823

Dobrinj; Klimno

20,00 : 21,00

Lutkarska radionica za djecu

20220823

Dobrinj; Klimno

17,00 : 19,00

Lutkarska radionica za djecu

20220824

Šilo

17,00 : 19,00

Kazališna predstava: "Šareni Gustav"

20220824

Šilo

20,00 : 21,00

Interpretacijska šetnja

20220824

Dobrinj; centar

19,00 : 20,30

Finale boćarskog turnira općine Dobirnj

20220827

Dobrinj; Rasopasno

20,00 : 23,00

Koncert tamburaša KD Sv Petar iz Gabonjina

20220829

Šilo

20,30 : 22,00

Radionica za djecu: Izrada origamia - cvijeća

20220831

Šilo

17,00 : 19,00

Kazališna predstava "Slovo na slovo"

20220831

Šilo

20,00 : 21,00

Predstava "Casabianca"

20220904

Polje

20,00 : 22,00

Koncert klape Cambi

20220908

Polje

20,00 : 23,00

Postavke pristupačnosti