odaberite jezik: HRVATSKI

Kalendar zbivanja

Koncert "Mimika orkestar"

20220626

Dobrinj; centar

21,00 : 23,00

Izložba Indijske umjetnosti i hrvatske moderne

20220710 - 20220930

Dobrinj; centar

Radionica za djecu: Izrada origamia - cvijeća

20220712

Dobrinj; Klimno

17,00 : 19,00

Kazališna predstava "Slovo na slovo"

20220712

Dobrinj; Klimno

20,30 : 21,30

Radionica za djecu: Izrada origamia - cvijeća

20220713

Šilo

17,00 : 19,00

Kazališna predstava "Slovo na slovo"

20220713

Šilo

20,30 : 21,30

Koncert klape Tramuntana

20220715

Šilo

21,00 : 22,30

Izložba: "Krk iz zraka"

20220715 - 20220729

Šilo

0 : 24,00

Iluzionistička radionica za djecu

20220719

Dobrinj; Klimno

17,00 : 19,00

Kazališna predstava Charles Perrault: "Mačak u čizmama"

20220719

Dobrinj; Klimno

20,30 : 21,30

Iluzionistička radionica za djecu

20220720

Šilo

17,00 : 19,00

Koncert tamburaša KD Sv Petar iz Gabonjina

20220721

Dobrinj; Klimno

21,00 : 22,30

Misa mediterana Tončija Huljića

20220722

Dobrinj; centar

20,00 : 21,30

Prometna radionica za djecu

20220726

Dobrinj; Klimno

17,00 : 19,00

Kazališna predstava: "Prvi koraci u prometu"

20220726

Dobrinj; Klimno

20,30 : 21,30

Koncert klape Intrade

20220801

Dobrinj; centar

20,00 : 21,30

Ekološka radionica za djecu

20220802

Dobrinj; Klimno

17,00 : 19,00

Kazališna predstava Tito Bilopavlović: "Paunaš"

20220802

Dobrinj; Klimno

20,30 : 21,30

Šahovski turnir "Memorijalni turnir Dario Duda"

20220807

Dobrinj; Kras

15,00 : 23,00

Radionica za djecu: Izrada origamia - cvijeća

20220809

Dobrinj; Klimno

17,00 : 19,00

Kazališna predstava "Slovo na slovo"

20220809

Dobrinj; Klimno

20,30 : 21,30

Postavke pristupačnosti