odaberite jezik: HRVATSKI

Izjava o pristupačnosti

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE DOBRINJ nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.). Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE DOBRINJ koje se nalazi na adresi  http://www.visitdobrinj.hr/.

Stupanj usklađenosti
Ova internetska stranica je djelomično usklađena sa Zakonom zbog nepristupačnosti sadržaju koji je naveden u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE DOBRINJ provela je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdila da određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o slijedećem:

  • slike na naslovnoj stranici i podstranicama nemaju prikladan opis,
  • pojedine poveznice nemaju prikladni opis,
  • pojedini .PDF dokumenti nisu nastali izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word ili drugog alata, uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, pa nisu čitljivi za čitače zaslona,
  • kontakt obrazac nema odgovarajući opis za čitače zaslona,
  • dio banera na naslovnici iz tehničkih razloga nije čitljiv u čitačima zaslona,

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 17. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE DOBRINJ. TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE DOBRINJ će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste TURISTIČKU ZAJEDNICU OPĆINE DOBRINJ na slijedeće kontakt podatke:

  • telefonom ili fax-om na +385 51 852 107
  • poštom na adresu:  TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE DOBRINJ, Stara cesta bb, 51 515 Šilo
  • elektroničkom poštom na:  info@visitdobrinj.hr ili putem kontakt obrasca
  • donijeti osobno u ured, radnim danom od 8:30 do 15:30 sati.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte:  pristupacnost@pristupinfo.hr i putem www.pristupinfo.hr.

Podizanje razine pristupačnosti
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE DOBRINJ će kontinuirano provoditi korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Postavke pristupačnosti