odaberite jezik: HRVATSKI

Klima i priroda

Primorsko – goranska županija u cijelosti je poznata kao “plavo-zelena” županija. Dobrinjština je također obojana tim bojama, a boje su se pak ravnomjerno rasporedile, te u jednakom, plavom i zelenom “omjeru” stvaraju sliku ovoga kraja.

Uz uvale i uvalice sa zaštićenim (i znatiželjnim pogledima sakrivenim) plažama, uz pogodne meteorološke i klimatske uvjete, upravo je ta igra boja koja je obojala prirodne vrednote dobrinjskoga kraja jedan od turističkih aduta. S jedne je strane borova šuma, koja ima estetsku i praktičnu svrhu, a s druge bjelogorica.

Maslina, borova šuma i ljekovito bilje

I drvo mira, tj. maslina, česti je ukras ovoga kraja, kao i čitava lepeza ukrasnih i ljekovitih biljaka, te mirodija.

Tu su i u nekoliko pučkih pjesama opjevane platane, koje okružuju dobrinjsku Placu, baš kao što borova šuma okružuje i štiti kupače od vanjskog svijeta.

Postavke pristupačnosti