odaberite jezik: HRVATSKI

Gumna

Lokacija: Dobrinj, N 45 07.719, E 14 36.238

Veća, manja, zaklonjena šipražjem ili još uvijek pristupačna, gumna, suhozidne građevine, dokazi su da nije uzalud rečeno kako su naši preci svaki komadić kruha plaćali bar jednim žuljem na rukama. Na gumnima se vršilo žito, a prije početka „rada“, volovima se na njušku stavljalo brnjice, tj. „jarom“ – svako je zrno vrijedilo, na svako se zrno pazilo. Prisjetite se tih muka kad naiđete na gumno…

Postavke pristupačnosti