odaberite jezik: HRVATSKI

Ostaci crkve Sv. Helene

Lokacija: Zaobalje, N 45 08.374, E 14 35.362

Velika žena svete uspomene, Flavia Julija Helena, u nas je poznatija kao sveta Jelena Križarica. Predaja kaže da je sudjelovala u pronalasku križa na kojem je Isus raspet i umro. Od crkvice posvećene svetoj Jeleni (vjerojatno iz 16. stoljeća) na Dobrinjskom je ostala također samo predaja, kao i toponim „Pod svetu Jelenu“, nedaleko Uvale Soline.

Postavke pristupačnosti