odaberite jezik: HRVATSKI

Tradicionalne mjere

Lokacija: Dobrinj, N 45 07.838, E 14 36.197

S Place do „Jardina“ put vodi kamenim stubama. Uz njih ćete zasigurno uočiti dva „otvora“ i kamenu figuru koja će vas asocirati na konja. U pravu ste – riječ je o konjskoj glavi, koja zapravo predstavlja konzolu, nosač/potporanj, dijelove zgrada. Ne znamo čiji je balkon ili „balaturu“ krasila ova konjska glava, no, zahvaljujući usmenoj predaji, sa sigurnošću znamo da je tijekom Venecijanske uprave služila kao mjera za dužinu („lakat“, odnosno 63,5 cm). Dva „otvora“ , kako smo ih nazvali, zapravo su tradicijske mjere za žito i ulje, čime se prije, tijekom i nakon vlasti Mlečana, plaćalo porez.

Postavke pristupačnosti