odaberite jezik: HRVATSKI

Galerija Infeld

Lokacija: Dobrinj, N 45 07.818, E 14 36.217

Jedna od glavnih dobrinjskih atrakcija početkom 20. stoljeća bila je kuća moreplovca Franje Vuškovića. Izvana je privlačila pažnju stilom gradnje i šarenilom fasade, a iznutra su pak dopirali zvuci koji su opći dojam samo pojačavali; bili su to pomiješani zvuci glazbe s gramofona i pjesme papagaja, kojeg je Franjo Vušković donio s jednog putovanja. Devedeset godina kasnije, jedan od najvećih svjetskih kolekcionara umjetnina vratio je kući izvorni eksterijer, a njezin interijer proširio na više od 400 m2. Zahvaljujući, sada već pokojnom, Peteru Infeldu „ dobrinjska dama“ iznova plijeni ljepotom te privlači sve veći broj posjetitelja.

Postavke pristupačnosti